Vizyon&Misyon

Kamu Yönetiminin spesifik bir alanına yönelik eleman yetiştirme programın temel amaçları arasındadır.

Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Tüzel Kişilikleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının etkin ve verimli çalışabilmesi için yetenekli, bilgi birikimine sahip, edindiği bilgileri iş hayatına aktarabilen, analiz yeteneği olan, yaratıcı fikirler üretebilen, etkin ve kaliteli ara eleman yetiştirmek amaçlanmıştır. 

Yerel Yönetimler bölümünün vizyonu, alana, bilgi birikimlerini toplumsal yarar gözeterek kullanacak uzmanlık sahibi bireyler kazandırmak ve yerelden genele gelişime katkı sunmaktır. 
>